V termínu 8.-10.6.2020 proběhne periodické školení pro vedoucí provozu lanových drah a jejich zástupců na Červenohorském sedle v Jeseníkách.

ASOCIACE LANOVÉ DOPRAVY VÁS ZVE NA

ŠKOLENÍ VEDOUCÍCH PROVOZU LANOVÝCH DRAH A JEJICH ZÁSTUPCŮ

ve smyslu Zákona č. 319/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání).

Termín: 8. – 10. 6. 2020 (pondělí-středa)
Místo školení: Hotel Červenohorské sedlo, Kouty nad Desnou 80, 788 11 Loučná nad Desnou, https://www.hotelchs.cz/


Obsah školení:

Vyhláška č. 173/1995 Sb., kterou se vydává dopravní řád drah, a změny na vozech LD.
Vyhláška č. 100/1995 Sb., kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace (Řád určených technických zařízení).
Vyhláška č. 16/2012 Sb. o odborné způsobilosti osob řídících drážní vozidlo a osob provádějících revize, prohlídky a zkoušky určených technických zařízení a o změně vyhlášky Ministerstva dopravy č. 101/1995 Sb., kterou se vydává Řád pro zdravotní a odbornou způsobilost osob při provozování dráhy a drážní dopravy, ve znění pozdějších předpisů, ve znění vyhlášky č. 160/2015 Sb. a vyhlášky č. 130/2017 Sb.
Vyhláška č. 177/ 1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, ve znění vyhlášky č. 243/1996 Sb., vyhlášky č. 346/2000 Sb., vyhlášky č. 413/2001 Sb., vyhlášky č. 577/2004 Sb., vyhlášky č. 58 /2013 Sb. vyhlášky č. 8/2015 Sb. a vyhlášky č. 117/2017 Sb.
Zákon č. 319/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.
Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/424 ze dne 9. března 2016 o lanových dráhách a o zrušení směrnice 2000/9/ES, který vstoupil v platnost 21. 4. 2018.
Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
A další aktuální témata.

Přednášející:

  • Zástupci Drážního úřadu ČR
  • Zástupci Ministerstva dopravy ČR
  • a další hosté

Výstup ze školení:

Certifikát o účasti dokládající absolvování školení v plném rozsahu a seznámení s aktuální legislativou.

Státní závěrečná zkouška pro získání kvalifikace Vedoucí provozu lanové dráhy (kód 23-059-M). Podrobnosti o profesní kvalifikaci včetně kritérií pro úspěšné splnění naleznete na portálu Národní soustavy kvalifikací.

Více zde: http://www.aldr.cz/doc/skoleni-vedoucich-provozu-lanovych-drah-a-jejich-zastupcu-prihlasovani-spusteno?fbclid=IwAR0vKSgZT6_uUeO8kt4fju8FXqgISAr3KMj6hTOlbCsteSHh78ldwNbmLMY

Kalendář události: https://forumcr.cz/udalost/aldr-skoleni-vedoucich-provozu-lanovych-drah/