Dne 28. dubna 2020 proběhla formou videokonference společná jednání Pracovního týmu RHSD ČR pro hospodářskou politiku a Podnikatelské rady na MPO.

Videokonference se jako člen Krizového štábu při MPO zúčastnil také pan předseda Viliam Sivek. Ten vnímá za podstatné, že i nadále MPO pokračuje v sociálním dialogu a oceňuje aktivní přístup, znalosti a zkušenosti zapojených subjektů, včetně FCR.

Jednání probíhala od počátku pandemie COVID-19, ale také ad hoc s jednotlivými podnikatelskými asociacemi.

Pevně věříme, že tento dialog povedeme i nadále, jelikož situace v cestovním ruchu je nadále složitá.

Pan předseda v rámci konference upozornil na to, že vláda ČR zatím neposkytuje reálnou pomoc podnikatelům, tedy to, co skutečně nyní potřebují jako je udržení firem, zaměstnanosti. Odpuštění správních poplatků a pokut není skutečná pomoc. Liberační balíčky jsou spíše danajským darem. Subjekty z cestovního ruchu nedostávají úvěry COVID I či II, jelikož je tento obor pro banky rizikovým sektorem. Je zapotřebí ale upozornit, že cestovní ruch generuje do HDP víc než třeba sektor zemědělství. Podnikatelé potřebují pomoci zejména v cash flow, jinak hrozí insolvence a ukončení podnikání.