Ve věci řešení koronavirové situace v České republice v oblasti dopadů na segment cestovního ruchu svolal předseda Jakub Janda Podvýbor pro cestovní ruch na 27. května 2020. Svolaného jednání se zúčastní také předseda Viliam Sivek.

Jednání mj. také inicioval pan předseda svým dopisem na odpovědné zástupce, jelikož cestovní ruch se nachází ve velkém ohrožení a hrozí velké propouštění zaměstnanců.