Fórum cestovního ruchu ČR i v této složité situaci neustále tlačí na odpovědná ministerstva a vládu ČR k obnově a pomoci poskytovatelům služeb v cestovním ruchu.

Dne 6. května 2020 proběhla další odborná videokonference věnující se nastavení protikrizových opatření v cestovním ruchu. Této specializované skupiny se zúčastnili zástupci Fóra cestovního ruchu, a to pan předseda Viliam Sivek, pan místopředseda Martin Plachý, viceprezident Svazu léčebných lázní, a Jaromír Polášek, člen FCR a předseda Asociace organizací cestovního ruchu, dále pak pan ředitel Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza a zástupci ministerstev a NERVu (Národní ekonomické rady vlády).

Hlavním bodem jednání byla diskuze nad MMR připravovaném dokumentu „Krizový a ‚rehabilitační‘ Akční plán podpory cestovního ruchu v ČR 2020 -2022“ ve věci záchrany a následného restartu odvětví cestovního ruchu na období 2020 a 2022.

Pan předseda a místopředseda ve svých vystoupeních opětovně upozornili na absolutní nedostatek jakékoliv podpory našeho oboru. Aktuální programy a slibovaná podpora nesměřují do cestovního ruchu, kde i nadále hrozí velké propouštění pracovníků, jelikož podnikatelé v cestovním ruchu již nedisponují Cash Flow. Je zbytečné proklamovat program COVID I či II, na které poskytovatelé služeb v cestovním ruchu nijak nedosáhnou. Banky i přes jejich hospodářské výsledky odmítají ručit za podnikatele v cestovním ruchu.

Opětovně se setkáváme s názory některých členů vlády, že se s tím cestovní ruch popasuje sám. Na tuto oblíbenou frázi však zvláště nyní spoléhat nelze. Navíc zveřejňovaná opatření vlády jsou často zmatečná a nejednoznačná. V harmonogramu nejsou uváděny konkrétní a závazné informace. Zpětná vazba od ministerstev si stále častěji rozporuje s vydanými vládními usneseními.

Již v březnu FCR upozornilo MMR na potřebu nového nástroje financování rozvoje domácího cestovního ruchu v podobě voucherů pro poskytovatele služeb. Bohužel do současné chvíle není zřejmý jejich způsob provedení, ačkoliv se ubytovací služby uvolní pro rekreaci 25. května 2020. Proto i v této konferenci pan předseda opakovaně vyzval přítomné k urychlené přípravě těchto voucherů tak, aby vše mohlo být realizováno nejpozději od 27. června 2020, tedy od počátku prázdnin. Zásadně odmítáme, aby na tyto poukazy doplácel zaměstnavatel.

Zájmem odborných svazů je také mj. snížit sazbu DPH na 10% u všech služeb cestovního ruchu a vytvořit integrovaný marketing na podporu domácího cestovního ruchu.

Motivací je předložit materiál co nejdříve na vládu, aby mohl být plán s ohledem na aktuální situace promptně realizován. Zejména oblast krátkodobých opatření.

Cestovní ruch se nikdy neocitl v takové situaci, jako je nyní. FCR dlouhodobě kritizovalo nečinnost Komise cestovního ruchu Asociace krajů ČR a oceňujeme, že se ji podařilo na příští týden svolat. Pevně věříme, že i ona začne být ve prospěch cestovního ruchu aktivní!

Děkujeme za podporu i aktivity našich členů, kteří za svůj obor bojují spolu s námi! Apelujte i vy na odpovědné orgány!

Dle World Travel and Tourism Council způsobí krize Covid 19 globálně ztrátu až 50 mil. pracovních míst v cestovním ruchu. Doba návratu do normálu po uklidnění je odhadována na 10 měsíců.