Fórum cestovního ruchu s radostí oznamuje, že přivítalo mezi sebe nového partnera a tím tak potvrdilo spolupráci s Holubová advokáti s.r.o., specialistou na cestovní ruch, a to dosud zvláště pro cestovní kanceláře, cestovní agentury, průvodce cestovního ruchu, horské průvodce a horské vůdce, provozovatele sportovních zařízení, rekreačních a zábavních parků a pro poskytovatele dalších specializovaných a jedinečných cestovních, sportovních a zábavních služeb.

FCR využívalo odborných znalostí advokátní kanceláře již v minulosti, a to například i při pořádání odborných konferencí pro členy a jejich členskou základnu v rámci prvních vln zavádění Elektronické evidence tržeb, ale i při přípravě odborných stanovisek. Jsme proto rádi, že renomovaná advokátní kancelář oslovila FCR, největší nezávislé sdružení v cestovním ruchu v České republice, s nabídkou potvrzení spolupráce zvláště v této složité situaci, ve které se prakticky ze dne na den ocitl cestovní ruch a která nemá obdoby.

Advokátní kancelář Holubová advokáti v čele s jednatelkou Klárou Dvořákovou a jednatelem Štěpánem Holubem se stala novým partnerem Fóra cestovního ruchu,z.s.

Pevně věříme, že se naše vzájemná prospěšná kooperace posílí. Jsme si vědomi aktuální problematiky v cestovním ruchu a jsme rádi, že se FCR může při svých stanoviscích a rozborech opřít o tak silného partnera v oblasti právních služeb v cestovním ruchu.

Již nyní Holubová advokáti představují na svém webu https://holubova.cz/cs/  a sociálních sítích řadu rad pro poskytovatele služeb v cestovním ruchu s ohledem na dopady COVID-19, včetně rozborů některých nových legislativních opatření. Některé tyto výstupy naleznete i na FB profilu Fóra cestovního ruchu! Děkujeme vám za jeho podporu.

Využít je můžete i vy! Netrapte se sami s aktuální problematikou! Využijte odborníky.

  • Obrátit se můžete na info@holubova.cz nebo na tel. +420 224 914 050
  • FB @holubovaadvokati, LinkedIn @Holubova advokati sro a Twitter @HolubovaLawFirm

S čím nyní mohou pomoci? Pomohou vymyslet argumentaci pro Vaši komunikaci se zákazníky a obchodními partnery v úhradových sporech. Vysvětlí Vám, zda a jak použít na Vaši situaci právní předpisy a podpůrné programy přijaté v době mimořádného stavu. Převezmou komunikaci s klienty, partnery, advokáty, správními úřady a soudy, se kterou si nevíte rady. Zastupují také ve sporech o náhradu škody se státem a poskytuji poradenství v souvislosti s prevencí insolvence podnikatelů v cestovním ruchu. Ale těší se hlavně na to, až Vám pomůžou koncepčně a přípravou smluvních podkladů vytvářet nové podnikatelské záměry v cestovním ruchu.